Uzņēmuma politika

section-74e7a51

Kvalitātes vadības sistēma

Kvalitātes vadības sistēmas pamata mērķis ir nodrošināt uzņēmuma kvalitatīvu vadību visos līmeņos.

Uzņēmuma politika balstīta uz šādiem pamatprincipiem:

  • normatīvo aktu prasību zināšana un ievērošana;
  • klientu prasību saskaņošana un respektēšana;
  • klientu, sadarbības partneru, patērētāju un citu ieinteresēto pušu prasību un ierosinājumu piemērošana, ieviešana darbībā;
  • nepārtraukta pilveidošanās un efektivitātes paaugstināšana;
  • labas ražošanas prakses, HACCP principu paškontroles sistēmas ieviešana un uzturēšana;
  • darbinieku iesaiste un regulāra izglītošana.
https://www.lotos-pharma.com/wp-content/uploads/2020/04/Lotos-Pharma-inovācijas-izaugsme-800x500.jpg
section-69ad6b1

GMP laba ražošanas prakse

Lotos Pharma ir sertificēts SGS (Societe Generale de Surveillance) par atbilstību starptautiskajam labas ražošanas prakses standartam:

Codex GMP (Good Manufacturing Practice) Alimentarius - uztura bagātinātāju un augu izcelsmes zāļu labā ražošanas prakse.

GMP labas ražošanas prakses sistēmas mērķis ir nodrošināt, ka produkti, kas ir tieši saistīti ar cilvēku veselību, tiek ražoti drošā vidē un apstākļos, sastāv no labas ražošanas prakses pirmajiem burtiem (Good Manufacturing Practice jeb GMP) un mūsu valstī ir pazīstama kā GMP laba ražošanas prakse.

GMP labā ražošanas prakse raksturo biznesu ar katra ražošanas procesa pamatīpašībām un atšķirīgiem kritērijiem. Definē un kontrolē ražotnes, vides, darbarīku aprīkojuma un ražošanas procesa, personāla un izejvielu kvalitāti un uzticamību.

Augsti kvalitātes standarti GMP
section-77aaec1

ISO starptautiskie kvalitātes standarti

Latvijas farmācijas uzņēmums Lotos Pharma ir sertificēts Bureau Veritas Latvia par atbilstību starptautiskajiem kvalitātes standartiem:

  • ISO 22000:2018 - pārtikas drošuma pārvaldības sistēma.

Pārtikas drošības pārvaldības sistēmas sertifikāta esamība apliecina,  ka pārtikas ķēdes dalībnieks ir izveidojis  sistēmu, kas nodrošina pārtikas nekaitīgumu patērētājiem.

https://www.lotos-pharma.com/wp-content/uploads/2023/07/BV_Certification_ISO22000-1724x860-2-1724x860.jpg
section-b411abb
  • ISO 13485:2016 - kvalitātes pārvaldības sistēmu I klases medicīnisko ierīču ražošanai.

ISO 13485 sertifikācija nozīmē tiešu un neatkarīgu darbības sertifikāciju, nodrošinot iespēju piedalīties un būt konkurētspējīgiem dažādos iepirkumos.

Gala lietotājiem, klientiem un pacientiem, ISO 13485 sertifikācija nozīmē, ka organizācija vēlas un ir spējīga  piegādāt produktus un pakalpojumus atbilstoši likumdošanas prasībām, uzņēmuma darbība tiek nepārtraukti uzlabota.

https://www.lotos-pharma.com/wp-content/uploads/2023/07/BV_Certification_ISO13485-1724x960-2-1724x960.jpg
SIA "Lotos Pharma"
Reģ.nr. 40103638962
Plieņciema iela 16, Mārupe, Mārupes novads, LV-2167, Latvija
veikals@lotos-pharma.com