Uzņēmuma politika

section-74e7a51

Kvalitātes vadības sistēma

Kvalitātes vadības sistēmas pamata mērķis ir nodrošināt uzņēmuma kvalitatīvu vadību visos līmeņos.

Uzņēmuma politika balstīta uz šādiem pamatprincipiem:

  • normatīvo aktu prasību zināšana un ievērošana;
  • klientu prasību saskaņošana un respektēšana;
  • klientu, sadarbības partneru, patērētāju un citu ieinteresēto pušu prasību un ierosinājumu piemērošana, ieviešana darbībā;
  • nepārtraukta pilveidošanās un efektivitātes paaugstināšana;
  • labas ražošanas prakses, HACCP principu paškontroles sistēmas ieviešana un uzturēšana;
  • darbinieku iesaiste un regulāra izglītošana.
https://www.lotos-pharma.com/wp-content/uploads/2020/04/Lotos-Pharma-inovācijas-izaugsme-800x500.jpg